1
TITLE: OCT Image Synthesis through Deep Generative Models
AUTHORS: Melo, Tania ; Cardoso, Jaime ; Carneiro, Angela ; Campilho, Aurelio ; Mendonca, Ana Maria ;
PUBLISHED: 2023, SOURCE: 36th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS) in 2023 IEEE 36TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTER-BASED MEDICAL SYSTEMS, CBMS, VOLUME: 2023-June
INDEXED IN: Scopus WOS DBLP CrossRef
IN MY: ORCID
2
TITLE: Retinal layer and fluid segmentation in optical coherence tomography images using a hierarchical framework
AUTHORS: Melo, Tania ; Carneiro, Angela ; Campilho, Aurelio ; Mendonca, Ana Maria ;
PUBLISHED: 2023, SOURCE: JOURNAL OF MEDICAL IMAGING, VOLUME: 10, ISSUE: 1
INDEXED IN: Scopus WOS CrossRef
IN MY: ORCID
3
TITLE: IDRiD: Diabetic Retinopathy - Segmentation and Grading Challenge  Full Text
AUTHORS: Prasanna Porwal; Samiksha Pachade; Manesh Kokare; Girish Deshmukh; Jaemin Son; Woong Bae; Lihong H Liu; Jianzong Wang; Xinhui H Liu; Liangxin X Gao; TianBo B Wu; Jing Xiao; Fengyan Y Wang; Baocai C Yin; Yunzhi Z Wang; Gopichandh Danala; Linsheng S He; Yoon Ho Choi; Yeong Chan Lee; Sang Hyuk Jung; Zhongyu Y Li; Xiaodan D Sui; Junyan Y Wu; Xiaolong L Li; Ting Zhou; Janos Toth; Agnes Bara; Avinash Kori; Sai Saketh Chennamsetty; Mohammed Safwan; Varghese Alex; Xingzheng Z Lyu; Li Cheng; Qinhao H Chu; Pengcheng C Li; Xin Ji; Sanyuan Y Zhang; Yaxin X Shen; Ling Dai; Oindrila Saha; Rachana Sathish; Tania Melo ; Teresa Araujo; Balazs Harangi; Bin Sheng; Ruogu G Fang; Debdoot Sheet; Andras Hajdu; Yuanjie J Zheng; Ana Maria Mendonca ; Shaoting T Zhang; Aurelio Campilho ; Bin Zheng; Dinggang Shen; Luca Giancardo; Gwenole Quellec; Fabrice Meriaudeau; ...More
PUBLISHED: 2020, SOURCE: MEDICAL IMAGE ANALYSIS, VOLUME: 59
INDEXED IN: Scopus WOS CrossRef: 102
IN MY: ORCID
4
TITLE: Microaneurysm detection in color eye fundus images for diabetic retinopathy screening  Full Text
AUTHORS: Tania Melo ; Ana Maria Mendonca ; Aurelio Campilho ;
PUBLISHED: 2020, SOURCE: COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, VOLUME: 126
INDEXED IN: Scopus WOS DBLP CrossRef: 16
IN MY: ORCID
5
TITLE: Optic Disc and Fovea Detection in Color Eye Fundus Images
AUTHORS: Ana Maria Mendonça ; Tânia Melo ; Teresa Araújo ; Aurélio Campilho ;
PUBLISHED: 2020, SOURCE: 17th International Conference on Image Analysis and Recognition, ICIAR 2020 in Image Analysis and Recognition - 17th International Conference, ICIAR 2020, Póvoa de Varzim, Portugal, June 24-26, 2020, Proceedings, Part II, VOLUME: 12132
INDEXED IN: Scopus DBLP CrossRef: 1
IN MY: ORCID
6
TITLE: Classification of Breast Cancer Histology Images Through Transfer Learning Using a Pre-trained Inception Resnet V2
AUTHORS: Carlos A Ferreira ; Tânia Melo ; Patrick Sousa; Maria Inês Meyer ; Elham Shakibapour ; Pedro Costa; Aurélio Campilho ;
PUBLISHED: 2018, SOURCE: 15th International Conference on Image Analysis and Recognition, ICIAR 2018 in Image Analysis and Recognition - 15th International Conference, ICIAR 2018, Póvoa de Varzim, Portugal, June 27-29, 2018, Proceedings, VOLUME: 10882
INDEXED IN: Scopus DBLP CrossRef: 24
IN MY: ORCID
7
TITLE: Creation of Retinal Mosaics for Diabetic Retinopathy Screening: A Comparative Study
AUTHORS: Tânia Melo ; Ana Maria Mendonça ; Aurélio Campilho ;
PUBLISHED: 2018, SOURCE: 15th International Conference on Image Analysis and Recognition, ICIAR 2018 in Image Analysis and Recognition - 15th International Conference, ICIAR 2018, Póvoa de Varzim, Portugal, June 27-29, 2018, Proceedings, VOLUME: 10882
INDEXED IN: Scopus DBLP CrossRef
IN MY: ORCID