1
TITLE: A Multi-dataset Approach for DME Risk Detection in Eye Fundus Images
AUTHORS: Catarina B Carvalho ; João Pedrosa; Carolina Maia; Susana Penas; Ângela Carneiro; Luís Mendonça; Ana Maria Mendonça ; Aurélio Campilho ;
SOURCE: 17th International Conference on Image Analysis and Recognition, ICIAR 2020 in Image Analysis and Recognition - 17th International Conference, ICIAR 2020, Póvoa de Varzim, Portugal, June 24-26, 2020, Proceedings, Part II, VOLUME: 12132, PUBLISHED: 2020
INDEXED IN: Scopus DBLP CrossRef
IN MY: ORCID
3
TITLE: Conventional Filtering Versus U-Net Based Models for Pulmonary Nodule Segmentation in CT Images  Full Text
AUTHORS: Joana Rocha; Antonio Cunha ; Ana Maria Mendonca ;
SOURCE: JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, VOLUME: 44, ISSUE: 4, PUBLISHED: 2020
INDEXED IN: Scopus WOS CrossRef
IN MY: ORCID
6
TITLE: IDRiD: Diabetic Retinopathy - Segmentation and Grading Challenge  Full Text
AUTHORS: Prasanna Porwal; Samiksha Pachade; Manesh Kokare; Girish Deshmukh; Jaemin Son; Woong Bae; Lihong H Liu; Jianzong Wang; Xinhui H Liu; Liangxin X Gao; TianBo B Wu; Jing Xiao; Fengyan Y Wang; Baocai C Yin; Yunzhi Z Wang; Gopichandh Danala; Linsheng S He; Yoon Ho Choi; Yeong Chan Lee; Sang Hyuk Jung; Zhongyu Y Li; Xiaodan D Sui; Junyan Y Wu; Xiaolong L Li; Ting Zhou; Janos Toth; Agnes Bara; Avinash Kori; Sai Saketh Chennamsetty; Mohammed Safwan; Varghese Alex; Xingzheng Z Lyu; Li Cheng; Qinhao H Chu; Pengcheng C Li; Xin Ji; Sanyuan Y Zhang; Yaxin X Shen; Ling Dai; Oindrila Saha; Rachana Sathish; Tania Melo ; Teresa Araujo; Balazs Harangi; Bin Sheng; Ruogu G Fang; Debdoot Sheet; Andras Hajdu; Yuanjie J Zheng; Ana Maria Mendonca ; Shaoting T Zhang; Aurelio Campilho ; Bin Zheng; Dinggang Shen; Luca Giancardo; Gwenole Quellec; Fabrice Meriaudeau; ...More
SOURCE: MEDICAL IMAGE ANALYSIS, VOLUME: 59, PUBLISHED: 2020
INDEXED IN: Scopus WOS CrossRef
IN MY: ORCID
7
TITLE: Optic Disc and Fovea Detection in Color Eye Fundus Images
AUTHORS: Ana Maria Mendonça ; Tânia Melo ; Teresa Araújo ; Aurélio Campilho ;
SOURCE: 17th International Conference on Image Analysis and Recognition, ICIAR 2020 in Image Analysis and Recognition - 17th International Conference, ICIAR 2020, Póvoa de Varzim, Portugal, June 24-26, 2020, Proceedings, Part II, VOLUME: 12132, PUBLISHED: 2020
INDEXED IN: Scopus DBLP CrossRef
IN MY: ORCID
8
TITLE: Segmentation of Pulmonary Nodules in CT Images Using the Sliding Band Filter
AUTHORS: Rocha, J; Cunha, A ; Mendonça, AM ;
SOURCE: 15th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, MEDICON 2019 in IFMBE Proceedings, VOLUME: 76, PUBLISHED: 2020
INDEXED IN: Scopus CrossRef
IN MY: ORCID
10
TITLE: Analysis of the performance of specialists and an automatic algorithm in retinal image quality assessment
AUTHORS: Diego S Wanderley; Teresa Araujo ; Catarina B Carvalho ; Carolina Maia; Susana Penas; Angela Carneiro ; Ana Maria Mendonca ; Aurelio Campilho ;
SOURCE: 6th IEEE Portuguese Meeting on Bioengineering (ENBENG) in 2019 6TH IEEE PORTUGUESE MEETING IN BIOENGINEERING (ENBENG), PUBLISHED: 2019
INDEXED IN: Scopus WOS CrossRef
IN MY: ORCID
Page 1 of 10. Total results: 92.