1
TÍTULO: A Multi-dataset Approach for DME Risk Detection in Eye Fundus Images
AUTORES: Catarina B Carvalho ; João Pedrosa; Carolina Maia; Susana Penas ; Ângela Carneiro; Luís Mendonça; Ana Maria Mendonça ; Aurélio Campilho ;
FONTE: 17th International Conference on Image Analysis and Recognition, ICIAR 2020 in Image Analysis and Recognition - 17th International Conference, ICIAR 2020, Póvoa de Varzim, Portugal, June 24-26, 2020, Proceedings, Part II, VOLUME: 12132, PUBLICAÇÃO: 2020
INDEXADO EM: Scopus DBLP CrossRef
NO MEU: ORCID
3
TÍTULO: Conventional Filtering Versus U-Net Based Models for Pulmonary Nodule Segmentation in CT Images  Full Text
AUTORES: Joana Rocha; Antonio Cunha ; Ana Maria Mendonca ;
FONTE: JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, VOLUME: 44, NÚMERO: 4, PUBLICAÇÃO: 2020
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
NO MEU: ORCID
4
TÍTULO: DR vertical bar GRADUATE: Uncertainty-aware deep learning-based diabetic retinopathy grading in eye fundus images  Full Text
AUTORES: Teresa Araujo; Guilherme Aresta; Luis Mendonca; Susana Penas ; Carolina Maia; Angela Carneiro ; Ana M Maria Mendonca ; Aurelio Campilho ;
FONTE: MEDICAL IMAGE ANALYSIS, VOLUME: 63, PUBLICAÇÃO: 2020
INDEXADO EM: WOS
6
TÍTULO: IDRiD: Diabetic Retinopathy - Segmentation and Grading Challenge  Full Text
AUTORES: Prasanna Porwal; Samiksha Pachade; Manesh Kokare; Girish Deshmukh; Jaemin Son; Woong Bae; Lihong H Liu; Jianzong Wang; Xinhui H Liu; Liangxin X Gao; TianBo B Wu; Jing Xiao; Fengyan Y Wang; Baocai C Yin; Yunzhi Z Wang; Gopichandh Danala; Linsheng S He; Yoon Ho Choi; Yeong Chan Lee; Sang Hyuk Jung; Zhongyu Y Li; Xiaodan D Sui; Junyan Y Wu; Xiaolong L Li; Ting Zhou; Janos Toth; Agnes Bara; Avinash Kori; Sai Saketh Chennamsetty; Mohammed Safwan; Varghese Alex; Xingzheng Z Lyu; Li Cheng; Qinhao H Chu; Pengcheng C Li; Xin Ji; Sanyuan Y Zhang; Yaxin X Shen; Ling Dai; Oindrila Saha; Rachana Sathish; Tania Melo ; Teresa Araujo; Balazs Harangi; Bin Sheng; Ruogu G Fang; Debdoot Sheet; Andras Hajdu; Yuanjie J Zheng; Ana Maria Mendonca ; Shaoting T Zhang; Aurelio Campilho ; Bin Zheng; Dinggang Shen; Luca Giancardo; Gwenole Quellec; Fabrice Meriaudeau; ...Mais
FONTE: MEDICAL IMAGE ANALYSIS, VOLUME: 59, PUBLICAÇÃO: 2020
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
NO MEU: ORCID
7
TÍTULO: Microaneurysm detection in color eye fundus images for diabetic retinopathy screening
AUTORES: Melo, T ; Mendonça, AM ; Campilho, A ;
FONTE: Computers in Biology and Medicine, VOLUME: 126, PUBLICAÇÃO: 2020
INDEXADO EM: Scopus CrossRef
NO MEU: ORCID
8
TÍTULO: Optic Disc and Fovea Detection in Color Eye Fundus Images
AUTORES: Ana Maria Mendonça ; Tânia Melo ; Teresa Araújo ; Aurélio Campilho ;
FONTE: 17th International Conference on Image Analysis and Recognition, ICIAR 2020 in Image Analysis and Recognition - 17th International Conference, ICIAR 2020, Póvoa de Varzim, Portugal, June 24-26, 2020, Proceedings, Part II, VOLUME: 12132, PUBLICAÇÃO: 2020
INDEXADO EM: Scopus DBLP CrossRef
NO MEU: ORCID
9
TÍTULO: Segmentation of Pulmonary Nodules in CT Images Using the Sliding Band Filter
AUTORES: Rocha, J; Cunha, A ; Mendonça, AM ;
FONTE: 15th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, MEDICON 2019 in IFMBE Proceedings, VOLUME: 76, PUBLICAÇÃO: 2020
INDEXADO EM: Scopus CrossRef
NO MEU: ORCID
Página 1 de 10. Total de resultados: 93.